Разработването

Мащабът на глобалната пандемия е такъв, че няма време за губене. Въпреки че разработването на една ваксина обикновено отнема десетилетие или повече, сроковете бяха ускорени, като същевременно се запази безопасността и качеството.

Ускорено клинично развитие, което да отговори на глобалното търсене

Разработването на ваксини обикновено отнема десетилетие или повече, но когато се сблъскваме с глобална пандемия, няма време за губене.

Съществува прецедент за ускорено разработване на ваксина, тъй като това не е първият път в историята, в който ваксина се разработва с по-бързи темпове от обикновено, за да се отговори на нуждите на общественото здраве. След избухването на епидемията от ебола в Гвинея през 2016 г., разработена ваксина премина от ранни тестове към клинични изпитания в рамките на приблизително 10 месеца, което беше безпрецедентно по това време. Когато през 2018 г. се появи ново огнище на ебола, на приблизително 300 000 души беше приложена аденовирусна векторна ваксина, което помогна да се забави разпространението на болестта и да се спаси живота на много хора.

Ускоряване на сроковете при запазване на безопасността и качеството

За да се справим с глобалната пандемия COVID-19, ние работим с подобно ускорено темпо.

Въпреки че програмата за развитие е по-бърза от обичайната, безопасността на пациентите е от първостепенно значение. Могат да бъдат въведени нови начини на работа, за да се намали времето за доставка на ваксините до различните части на света. Например инвестиране в производство, преди да имаме доказателства, че ваксината работи, както и увеличаване на ресурсите от хора, за да се даде възможност на процесите да се развиват възможно най-бързо, включително повече изследователи и центрове, включени в проучванията, така че да се ускори процесът по-бързо от обикновено. Това позволява да се поддържат най-високите нива на качество и безопасност, като същевременно се спестяват месеци време в сравнение с традиционния процес на производство на ваксини

Доказателства от реалната клинична практика

След като ваксините срещу COVID-19 започват да се одобряват по целия свят, трябва да се определи ефективността им в реалната клинична практика. Този анализ разчита на използването на данни от съществуващите клинични условия и свързани с националните здравни системи.

Ясно е, че за преодоляване на пандемията COVID-19 ще е необходима повече от една ваксина. Хората се нуждаят от ваксини, които да могат да правят различни неща – да действат по-добре при възрастни хора или при деца или да облекчават тежестта на заболяването. Осигуряването на широк справедлив достъп на нуждаещите се до ваксините срещу COVID-19 ще ни позволи наистина да променим хода на тази пандемия и да повлияем положително на ефективността в реалната клинична практика на тази безпрецедентна програма за ваксинация.

Разработване на ефективна ваксина

Гарантирането, че ваксината е ефективна в реалната клинична практика и е общодостъпна, ще даде възможност за широко прилагане на ваксинационните програми с бързи темпове.

За да може ваксината да e ефективна в реалната клинична практика, трябва да се има предвид профила на безопасност, ефикасността, продължителността на отговора, удобство на използване в реални условия и усвояването й.

Осигуряването на достатъчен брой справедливи доставки по целия свят: Основата на всяка успешна глобална програма за ваксинация

Според  СЗО  глобалната стойност на ваксината по отношение на общественото здраве е най-голяма само чрез осигуряване на равен справедлив достъп до нея.1

За да се промени ходът на пандемията, ваксините срещу COVID-19 трябва да са налични в цял свят и да бъдат достъпни за всички, които се нуждаят от тях. За да се постигне това, мащабът на производството и производствените капацитети са от съществено значение.

Освен това, за да се осигури лесен достъп до ваксините, от решаващо значение са логистичните аспекти. Трябва да се вземат предвид стабилността, лесният начин на употреба (т.е. да няма нужда от специално обучен медицински персонал) и лесното разпределение, в идеалния случай чрез използване на студена верига на доставка, която вече е налице за други ваксини. Производственият капацитет трябва да се увеличи възможно най-бързо, за да се осигури бърз достъп на възможно най-много страни след одобрение от регулаторите. Освен това създаването на местни и регионални вериги за доставка намалява необходимостта от транспорт и подпомага устойчивостта на местната инфраструктура за ваксини.

1.      World Health Organisation. Emergency use listing of vaccines. Available at: https://www.who.int/medicines/regulation/prequalification/prequal-vaccines/EUL_PQ_Vaccines/en/ (Accessed 18 November 2020)