Производство

Реагирайки незабавно на пандемията, нашите експерти по производството и доставките, инженерите, учените и професионалистите по качеството работят паралелно с клиничното развитие, за да приложат бързо иновативно мислене в производството на ваксини.

Доставка на ваксина по целия свят

AstraZeneca поема отговорност за безопасността, ефективността и качеството на всички ваксини срещу COVID-19, произведени в нашата глобална мрежа от производствени мощности в Европа, Северна, Централна и Южна Америка, Азия и Австралия. Това означава, че всяка партида, произведена в нашата мрежа за доставки, трябва да отговаря на едни и същи стандарти за производство и качество. На всеки етап от производствения процес съществува постоянно изискване за тестване, запис, анализ, доклад, потвърждение и проверка. Дългогодишният опит на AstraZeneca в производството на жива вирусна грипна ваксина означава, че нашата ваксина срещу COVID-19 е изградена на солидни основи и богат опит. Ние успяхме  да дадем своя принос в глобалните усилия за преодоляване на пандемията COVID-19 с помощта на детайлно планиране, креативно мислене, бързо решаване на проблемите, непрекъснато сътрудничество с всички наши партньори и ангажираност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Ускоряване на производството на ваксината

Ускоряването  на процеса на производството и доставката на ваксини означава сътрудничество с повече от 20 партньори за доставка в повече от 15 страни, подпомогнато от повече от 20 центъра за лабораторен анализ.

Нашата верига за доставки включва множество производствени мощности на всеки етап от производството - лекарствени вещества, лекарствен продукт и готови опаковки. Тези партньори ще си сътрудничат с нас през целия производствен процес, получавайки подкрепа и технически насоки. 

Качество на всяка партида

Преди да се подпише споразумение за доставка с нашите партньори, те преминават през строг процес на надлежна проверка, включително одит на качеството. Всеки завод също трябва да бъде лицензиран от съответния регулаторен орган, за да се гарантира, че продуктите се произвеждат непрекъснато и се контролират в съответствие със стандартите за качество.

Преди да започне производството, процесът се валидира, за да осигури постигането на необходимите условия, контрол, тестване и резултати. След като производството е в ход, надеждните процеси за осигуряване на качеството намаляват възможността за неочаквани промени във ваксината по време на производството.

Суровата субстанция на ваксината се тества за безопасност и чистота, а крайният продукт се тества за ефикасност, качество и съответствие. Някои партиди също се тестват за стабилност, за да се провери колко дълго могат да се съхраняват и дали те няма да бъдат засегнати от промените в температурата на въздуха, налягането или вибрациите, на които може да са подложени по време на пътуването си до пациенти в отдалечени места.

Всяка партида от ваксината преминава над 40 различни теста за контрол на качеството по време на своя път от лабораторията до инжектирането. Тъй като ваксината се базира на биологични материали, някои от тези тестове отнемат най-малко един месец и не могат да се ускорят. Въпреки това, когато е възможно, ние извършваме това тестване успоредно със следващата фаза на производство, за да гарантираме, че партидите се придвижват възможно най-бързо.

AstraZeneca непрекъснато открива и прилага нови начини на работа, които ще ускорят производството на ваксина срещу COVID-19 и ще намалят времето ѝ за достигане до хората.