Стажантска програма 2018

За десета поредна година се проведе лятната стажантска програма на АстраЗенека България, като в нея взеха участие 15 студенти по Фармация от университети в София, Варна, Лондон, Шефилд, Виена и Бостън.

В рамките на програмата студентите имаха възможност да участват в работни срещи и презентации на екипите от различни отдели в компанията: Продажби, Маркетинг, Медицински и Клиничен отдел, Финанси, Бизнес развитие, Човешки ресурси и комуникации др. С участието си в модулите те придобиха познания за комплексността от дейности на световна фармацевтична компания и се запознаха с възможностите за професионална реализация и прилагане на придобитите по време на следването в университета знания в практиката.

След едномесечния си престой в компанията и взаимодействия с екипите, студентите споделиха удовлетвореността си от проведения стаж, с възможност да развият в бъдеще познанията и уменията си така, че да бъдат подготвени за работата в реална бизнес среда, след като придобият квалификацията си.

Летният стаж на АстраЗенека България се провежда ежегодно през месец август, като от старта й до момента в нея са взели участие 150 студенти. Част от участниците в програмата намират дългосрочна реализация в компанията.

В  програмата участват студенти по “Фармация” и “Медицина”- четвърти или пети курс на обучение, амбициозни и инициативни с добри организационни и комуникационни умения, ангажирани за постигане на високи резултати и мотивирани за работа в динамична и конкурентна среда.