За периода на извънредно положение, АстраЗенека България дари средства за борба с COVID-19 на стойност 100 000 лв.

За периода на извънредно положение, АстраЗенека България дари средства за борба с COVID-19 на стойност 100 000 лв.

В тези тежки дни за нашата страна, в която здравеопазването има нужда повече от всякога от помощта и съпричастността на цялото общество, ние АстраЗенека България   продължаваме да изпълняваме дълга си на социално отговорна компания и да подпомагаме лечебните заведения с продуктови, финансови дарения и защитни средства, възлизащи на стойност 500 000 лв. от началото на годината.

С оглед на очаквания пик на заболяването,  за да имаме възможност да помогнем там, където нуждата е най-голяма, ние ще продължим да предоставяме дарения на защитни средства към Логистичния център на оперативния кризисен щаб и финансова подкрепа за закупуване на медицинска апаратура към МЗ.

До приключване на кризата, компанията активно ще подкрепя усилията за справяне с пандемията.

Процесът по дарение на лекарствени продукти на компанията продължава да се реализира по установения ред, както до момента.

 BG-2350