АстраЗенека България стартира социалната кампания „МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си“, насочена към превенция на тютюнопушенето сред учениците

АстраЗенека България стартира социална кампания под наслов „МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си“, която ще се фокусира върху превенцията от тютюнопушенето сред учениците на възраст между 12-16 години, определяна като ключов период за съзряването на младите хора и формирането на изборите и навиците им.

Целта на кампанията е да повиши информираността за вредите от тютюнопушенето сред младите хора, като засили ангажираността на родителите, учителите и учениците по темата за сформирането на навика, който след време може да доведе до възникването на хронични заболявания, повлияващи качеството на живот.

Младите хора имат нужда от добри примери, които ежедневно да ги убеждават, че здравето е безценно, че има много начини, за да изглеждаш пораснал и да бъдеш заобиколен от приятели, които не включват пушенето.

Инициативата цели и да създаде среда на подкрепящи възрастни, които в своето общуване с децата им помагат да се замислят за модела на своето поведение.

Кампанията ще продължи три години в опит да постигне устойчивост и значими резултати по промяна на статистиката на СЗО, в която българските ученици са на челни места по ранни опити за употреба на тютюн в Европа.

Програмата „МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си“ е част от глобалната инициатива на АстраЗенека “Young Health Programme” насочена към превенция и ограничаване на хроничните заболявания сред младите хора по света.  Платформата се ражда преди 10 години и вече обхваща над 30 държави, сред които е и България. От създаването си до нес, YHP достига над 3 млн. младежи, включва 5000 доброволци, а над 20 000 са обучените здравни работници.

Изпълнителният директор на АстраЗенека България, Зоя Паунова коментира: Верният път е превенцията, която може да бъде постигната само с общи усилия и съдържателна, навременна комуникация с младите хора. Те се нуждаят повече от всякога от поле за изява, в което да направят правилния избор, да разкрият своя потенциал и да го превърнат в сила.

„МОЖЕЩИТЕ / Разкрий силата си“   ще покаже на всички млади хора, че могат да бъдат супергерои. За целта ще ги срещнем с талантливите, смелите, работливите, онези мечтатели, които търсят верния път и вярват в своите възможности.

ТЪРСЕТЕ „М“!
Интересното предстои!

BG-3108