За компанията

АстраЗенека е глобална научно-ориентирана, биофармацевтична компания. С иновативните ни медикаменти се лекуват милиони пациенти по цял свят.


Деян Лаковски

Директор АстраЗенека клъстер Балкани

 

"В АстраЗенека поставяме ползите за пациента в центъра на нашата дейност. Уверени сме, че чрез иновациите, научните постижения, устремеността на екипа и предприемаческия подход ще продължим да осигуряваме достъп на пациентите до иновативно лечение."

 

Иван Рангелов

Финансов директор АстраЗенека клъстер Балкани

 

"Ние в АстраЗенека носим отговорност за постигането на устойчиви бизнес резултати в комбинация с грижа за пациентите, служителите и обществото."

 

Гергана Пенчева

Мениджър Връзки с институциите и достъп до пазара АстраЗенека България

"Вярваме че, в предизвикателната среда на глобална пандемия научните достижения и иновацията имат все по-основополагащ принос за опазването на здравето, икономиката и обществения живот. Партнираме с българските институции  за утвърждаването на работещи решения в полза на българските пациенти."

Ивайло Василев

Бизнес Юнит Мениджър Биофармация АстраЗенека България

"Следваме стратегическите си цели, като в основата на успеха са екипът и сътрудничеството ни със здравните професионалисти. Стремим се непрекъснато да надграждаме познанията и уменията си и да осигурим партньорство, основано на компетентност, етични взаимодействия и поглед към новите хоризонти на науката."

Цел и корпоративни ценности


Бизнес стратегия

  • Да постигнем научно лидерство

    Фокусираме нашите научни търсения в основните терапевтични области, в които компанията е представена, а така също и за постигане на ускорено разгръщане на портфолиото ни.


  • Устойчив растеж

    Фокусираме се върху нашите платформи за растеж и върху трансформиране на бизнеса чрез специализирани здравни грижи, устройства и медикаменти, разработени на базата на биотехнологиите. Целевото развитие на бизнеса допълва усилията ни.


  • Да бъдем отлично място за работа

    Развиваме нашата култура и търсим начини за опростяване на административните процеси. Стремежът ни е привличаме и задържаме най-талантливите служители.АстраЗенека България


45 години

присъствие в България

115 служители

изповядващи духа „Аз мога“

5 отличия

Най-добър работодотел