Кариери

С фокус върху науката и грижа за пациентите, гъвкавост и високи резултати - АстраЗенека е вдъхновяващо място за работа. Насърчаваме предприемаческия дух и предоставяме възможности за развитие на професионалните знания и умения.


Нашите служители и корпоративна култура


Студенти и стажантска програма

Дългосрочен ангажимент и приоритет в социално-отговорната политика на АстраЗенека е подкрепата на професионалната реализация на младите хора в България и насърчаването на конкурентния дух.
През юли 2009  г. стартира Стажантска програма на АстраЗенека България, с цел професионална ориентация на студентите във фармацевтичната индустрия и предоставяне на  възможности за реализация както и прилагане на придобитите в университета знания на практика.
През последните 7 години в Стажантската програма се включиха общо 80 студенти от различни университети и специалности. По време на летния триседмичен стаж участниците имат възможност да се запознаят с дейността на различните отдели в компанията и да добият по-ясна представа, в коя област биха искали да се развиват след като завършат образованието си.  Стажантите се включват в редица обучения и практически задачи в сферата на маркетинга, продажбите, финансите, медицински отдел и др., и имат възможност да споделят впечатленията си от АстраЗенека пред ръководството на компанията.
В стажантската програма могат да се включат студенти по “Фармация” и “Медицина”- четвърти или пети курс на обучение, амбициозни и инициативни с добри организационни и комуникационни умения, ангажирани за постигане на високи резултати и мотивирани за работа в динамична и конкурентна среда. Владеенето на английски език е задължително. Стажантската програма се провежда през месец август, като всяка година се обявяват конкретни дати.


Работа при нас

Целта ни е чрез справедлив и последователен подход, и чрез най-прецизните методи да привличаме най-добрите служители.

Тайната на успеха за всяка компания и за нейните служители е правилните хора да заемат подходящите длъжности. Подходът на АстраЗенека при набиране на персонал осигурява точно това. Когато станете част от нашия екип, ще можете ефективно да допринесете за посрещане на предизвикателствата на глобалния фармацевтичен бизнес.
Непосредствено след като подадете вашето заявление за работа, ще получите имейл за потвърждение. Ще разгледаме вашата кандидатура възможно най-бързо, а ако има конкретен срок за кандидатстване е малко вероятно да получите съобщение от нас преди да е изтекъл този срок.
Оценяваме Вашата кандидатура според уменията и познанията ви, необходими за дадената длъжност, чрез най-подходящи методи за подбор. В зависимост от позицията и Вашата област на знание, те може да включват интервюта, презентации или групови и индивидуални тестове.
Разбира се, не можем да предскажем резултата от оценката на вашата кандидатура, но сме уверени, че това ще бъде положително и удовлетворяващо преживяване, при което ще получите  обратна връзка при първа възможност.