Респираторни заболявания

Чрез силата на науката да подобрим резултатите от лечението на пациентите

Нашият подход

В продължение на 40 години АстраЗенека открива нови научни хоризонти в сферата на респираторните заболявания. Учените от АстраЗенека продължават да трансформират управлението на заболяването и резултатите от лечението на пациентите с астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ).

Но предстои още много работа. Продължаваме да залагаме на науката при разработване на таргетни инхалаторни и биологични терапии, на уникални лекарствени комбинации, както и устройства, с които да осигурим правилния медикамент за точния пациент.

Фокус върху непосрещнатите медицински нужди

Подобряваме резултатите от лечението на пациентите чрес адаптирани терапии, устройства и помощни средства

  • Глобален проблем с респираторните заболявания

    Повишаваме осведомеността за съществуващите непосрещнати медицински нужди за лечение на астма, ХОББ и идиопатична белодробна фиброза (IPF).


  • Инхалаторни терапии и новаторски комбинации

    Оптимизираме нашето портфолио от инхалаторни медикаменти с цел подобряване на избора и резултатите от лечението на пациентите в целия спектър от тези заболявания.


  • Таргетни биологични терапии

    Използваме нови научни прозрения за биологията на респираторните заболявания и фенотипа на пациентите, за да създаваме таргетни биологични терапии.


Над какво работим

Нови подходи в лечението на астма

Прочетете повече

Други източници на информация