Онкология

Ние работим за промяната на парадигмата на лечение на рака като осигуряваме медикаменти, които променят живот, за да помогнем за удовлетворяване на непосрещнатите клинични нужди при множество ракови заболявания и един ден да допринесем да премахването на заболяването като причина за смърт.

Нашият подход

Независимо, че научноизследователската и развойната дейност продължават да откриват нови хоризонти  в нашето разбиране и борба с рака,  всяка година  заболяването отнема повече от осем милиона живота. Ние в АстраЗенека се ангажираме да развиваме онкологичната наука, за да осигурим медикаменти, променящи живота на пациентите, които най-много се нуждаят от тях. С налично портфолио, обхващащо различни аспекти от лечението, които използват силата на четири научни платформи, за да отговорим на непосрещнатите клинични нужди при множество ракови заболявания, ние сме мотивирани от отдадеността към научните открития и сътрудничеството в сферата на научните иновации, чрез които един ден ще помогнем за премахване на рака като причина за смърт.

Фокус върху непосрещнатите медицински нужди

 • Имуно-онкология

  Използването на имунната система на организма в помощ на борбата с рака


  Вижте видеото
 • Причинители на тумори и резистентност

  Разработване на терапии, насочени към специфични мутации, за да атакуваме раковите клетки


  Вижте видеото
 • Възстановяване на увредената ДНК

  Насочване към процеса на възстановяване на ДНК, за да блокираме способността на туморните клетки да се възпроизвеждат


  Вижте видеото
 • Конюгат антитяло - лекарство

  „Въоръжаването“ на антителата с противоракови агенти за въздействие върху конкретни тумори


  Вижте видеото

Над какво работим

Като част от нашия ангажимент в сферата на онкологията, следващият раздел ви предоставя допълнителна информация за основните области, върху които сме се фокусирали.

Да се справим заедно с непосрещнатите нужди

Ясно разбираме, че само нашите усилия няма да са достатъчни, за са се изкорени ракът като причина за смърт. Подобряването на резултатите от лечението на пациентите изисква сътрудничество при научните изследвания и развитието.

Други източници на информация