Инхибиране на етапите на отговора при увреждане на ДНК


Инхибиране на етапите на отговора при увреждане на ДНК

Отдавна е известно, че при много видове рак има дефекти в начина, по който клетките следят и възстановяват увредената ДНК, събирателно наречени реакция при увреждане на ДНК, или DDR.1 Тези дефекти на DDR правят клетките по-податливи на увреждане на тяхната ДНК, и затова традиционните противоракови терапии, например лъчетерапия и ДНК-увреждаща химиотерапия, се основават именно на тази предпоставка.1 Въпреки това, тези лечения често са съпроводени от значителни съпътстващи увреждания и нежелани странични ефекти.1 Ето защо разработването на терапии, насочени към конкретни недостатъци на DDR за преференциално премахване на раковите клетки, с минимално въздействие върху нормалните клетки, създава потенциал за по-селективни, по-поносими терапии за подобряване на преживяемостта при множество ракови заболявания.1

Още от 90-те години на ХХ век учените изследват как дефектите в DDR могат да предизвикат образуването на рак, с цел да се разработят терапии, насочени към несъвършенствата на DDR, свързани с раковите заболявания. АстраЗенека фокусира усилията си в тази област в продължение на вече няколко години.

DDR е една от четирите основни програми/платформи/направления на АстраЗенека в онкологията, наред с имуноонкологията, конюгатните лекарствени средства с антитела и туморните драйвъри и резистентност. Ние сме ангажирани да продължим да проучваме потенциалните DDR таргети, за да може по този начин да се  оползотвори потенциалът на тези научни данни в полза на лечението на пациентите.

 

Референции

1 O’Connor M, 'Targeting The DNA Damage Response In Cancer' (2015) 60 Molecular Cell