Удължаване на полуживота на антителата

Инженеринг на антитяло, за да се удължи неговият полуживот


 

Когато става дума за научни пробиви в биотехнологичните изследвания, можем да кажем, че MedImmune е компания с ясна визия за бъдещето, която помага за формирането на цялата индустрия.    

 

Във всички сфери на иновациите конкурентното предимство е свързано с откриване на благоприятните възможности и  поемане на рискове. Имайки зад гърба си световнопризнати достижения в  откриването на антитела и инженеринга на протеини, малък екип на MedImmune се изправи пред една привидно фундаментална научна задача - да удължи времето на полуживот на антелата. За пациентите един по-дълъг полуживот би означавал по-малко дози от лекарството.

Докато повечето компании от отрасъла се фокусират единствено върху антиген-свързващия фрагмент (Fab) на антитялото, екипът на MedImmune  решава да се насочи към кристализиращия (Fc) фрагмент.