Сърдечно-съдови заболявания

Вече повече от 100 години АстраЗенека е основен двигател на иновациите в сферата на сърдечно-съдовите заболявания

Чрез силата на науката да помогнем на хората да поддържат и да подобряват своето сърдечно-съдово здраве

В лечението на заболяванията АстраЗенека прилага ориентиран към пациента подход. За да адресираме по-добре множеството рискови фактори, обединяваме усилията си в терапевтични сфери като сърдечно-съдови, метаболитни и хронични бъбречни заболявания в един интегриран подход -сърдечно-съдови и метаболитни заболявания. 

Този подход означава, че гледаме на пациента със сърдечно-съдови и метаболитни заболявания като едно цяло, а не според отделните терапевтични области, защото знаем, че сърдечно-съдовите заболявания, както са известни, са следствия от диабет и хронична бъбречна недостатъчност. Във всяка от нашите приоритетни области се стремим да постигаме още по-голямо намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност, както и увреждането на органите, като адресираме едновременно множество сърдечно-съдови рискови фактори.

Прочети повече


Вече повече от 100 години АстраЗенека е основен двигател на иновациите в сферата на сърдечно-съдовите заболявания. Тъй като се стремим да направим пробив в конвенционалното мислене, следвайки постиженията на науката:

  • ще продължим да обогатяваме нашето портфолио от медикаменти за лечение на сърдечно-съдови заболявания и диабет, за да помагаме на по-широк кръг от пациенти;
  • ще изследваме задълбочено как възможностите за лечение допринасят за намаляване на сърдечно-съдовите събития и леталния изход сред широк спектър от пациенти с висок риск, преживели остър коронарен синдром.

Фокус върху непосрещнатите медицински нужди

  • Сърдечно-съдови заболявания

    Сърдечно-съдовите заболявания са причина за 30% от всички смъртни случаи в световен мащаб, или за един от всеки три смъртни случая в САЩ и за повече от половината от всички смъртни случаи в Европа.


  • Остър коронарен синдром

    Острият коронарен синдром, който включва инфаркт и нестабилна стенокардия, е причина за почти половината от всички смъртни случаи в света, свързани със сърдечно-съдовите заболявания.


Излекуване на сърдечната недостатъчност

Изследователите от АстраЗенека са насочили своите усилия към справяне с нарастващото предизвикателство на сърдечната недостатъчност.
Прочети повече

Други източници на информация