Диабет

Постоянни и смели в амбициите си да направим пробив в конвенционалното мислене за сърдечносъдовото и метаболитното здраве

Нашия подход

В лечението на заболяванията АстраЗенека прилага ориентиран към пациента подход. За да адресираме по-добре множеството рискови фактори, обединяваме усилията си в терапевтични сфери като сърдечносъдови, метаболитни и хронични бъбречни заболявания в един интегриран подход - сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.

Този подход означава, че гледаме на пациента със сърдечносъдови и метаболитни заболявания като едно цяло, а не според отделните терапевтични области, защото знаем, че сърдечносъдовите заболявания, както  са известни, са следствия от диабет и хронична бъбречна недостатъчност. Във всяка от нашите приоритетни области се стремим да  постигаме още по-голямо намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност, както и увреждането на органите, като  адресираме едновременно множество сърдечносъдови рискови фактори.

Фокус върху непосрещнатите медицински нужди

Стремим се да направим пробив в конвенционалното мислене, следвайки постиженията на науката

  • Диабет Тип 2

    Диабетът се превръща във все по-масово заболяване и огромен глобален проблем, който, според предварителните оценки към момента, се очаква да засегне повече от 592 милиона души до 2035 г. Ще променим парадигмата за лечение на диабет тип 2 към ранна комбинирана терапия с цел по-бързо да се постигат целите на лечението


  • Хронична бъбречна недостатъчност

    Ще разработим нови медикаменти за лечение на анемия при хора с хронична бъбречна недостатъчност. Наша дългосрочна цел е чрез силата на науката да осигуряваме медикаменти, променящи живот, на хората, които се нуждаят от тях, и да допринасяме за подобряване на здравето на още милиони хора по света. Фокус върху непосрещнатите медицински нужди


Над какво работим

Тук можете да откриете най-важното за нашите усилия в съответните терапевтични области като част от ангажимента ни за интегриран подход към метаболитните и сърдечносъдовите заболявания.

Други източници на информация