Зоя Паунова: Необходимо е принципите на персонализираната медицина да залегнат в развитието на здравния сектор в България

На 25.11.2016 г. в София се проведе Третата национална конференция по персонализирана медицина на тема „Персонализираната медицина и нейното място в Националната здравна стратегия“. Организатор на събитието бе Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД). 

На форума присъстваха представители на НЗОК и ИАЛ, водещи експерти по лекарствена и реимбурсна политика, медицински специалисти, представители на академичната общност и на пациентските организации и др.

Председателят на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и изпълнителен директор на АстраЗенека България Зоя Паунова взе участие в дискусионния панел на тема „Стратегическото място на персонализираната медицина в реформиращата се здравна система“. 

Тя очерта важното място на България на картата на инвестиции в клинични проучвания  и ключовата роля на персонализираната медицина по отношение на терапевтичните решения от ново поколение. Във Великобритания смъртността от онкологични заболявания намалява с 37%, благодарение на навлизането на таргетни терапии. В България липсват конкретни данни, но е факт, че за последните 15 години следваме европейската тенденция и отчитаме нарастване на продължителността на живота с 2 години. 

България е сред първите три - четири европейски държави, които инвестират най-много средства за тестване на иновативни медикаменти. Близо 70% от инвестициите на фармацевтичната индустрия в страната са насочени към клинични изпитвания на нови молекули, като общата сума възлиза на над 450 млн. лв.