Мащабна геномна интегрирана инициатива на АстраЗенека, която ще доведе до значими промени в разработването и развитието на нови медикаменти

На 21 април по време на медийно събитие, проведено в Кеймбридж, AstraZeneca и MedImmune обявиха мащабна геномна интегрирана инициатива, която ще доведе до значими промени в разработването и развитието на нови медикаменти за цялостното портфолио на компанията.

Инициативата включва нови партньорства с Human Longevity Inc (HLI), US; Wellcome Trust Sanger Institute, UK; The Institute for Molecular Medicine, Finland.

 

Стратегията на компанията включва създаване на вътрешен център за провеждане на геномните изследвания, в който ще се развива  база данни, относно геномно  секвениране, от проби на пациенти, участващи в клинични изпитвания, заедно с придружаващи клинични данни и данни за реакция към медикаментите.

 

От десетилетия, учените прогнозират, че един ден геномните изследвания ще преобразят разработване на медикаменти, както  и грижата за пациентите. Сега е ключов момент в научните изследвания на  генома, в който можем да мобилизираме неговата сила,  чрез технологичния напредък  на следващо поколение секвениране и биоинформатика - за  да използваме нашите отличителни възможности в разработване на нови медикаменти за таргетна терапия.