Шеф Силвена Роу разкри пред екипа на АстраЗенека своята рецепта за постигане на многообразие и приобщаване в действие

В рамките на провеждащата се за втора поредна година вътрешно корпоративна седмица, посветена на „Многообразие и приобщаване“, екипът на АстраЗенека България участва в онлайн дискусия с шеф Силвена Роу на тема „Приобщаване в действие“.

През призмата на своя над 30 годишен опит в професия, в която предимно изявени и признати са мъже, в три страни с много различни култури - Великобритания, Турция и ОАЕ, с богат опит в общуването и работата с над 70 националности, шеф Роу разкри своята „рецепта“ за това как е успяла да се приобщи и да помогне на хората от екипа си за това.

За постигането на способността и готовността да се утвърждаваме и  изразяваме открито мнението си шеф сподели ценните си съвети: „Практикувай, това което изповядваш“ и „Бъди 10 стъпки напред от останалите“, с разбиране,  грижа и благодарност към хората.

АстраЗенека припознава като свой приоритет постигането на „Многообразие и приобщаване“ във всеки един аспект, като насърчава служителите си на всички нива,  да участват открито в диалог и споделяне на добри практики за постигане на „Приобщаване в действие“.