Разбиране на профила полза/риск на COVID-19 Vaccine AstraZeneca

 

Всички лекарства носят известен риск. Когато се оценява лекарство или ваксина, е важно да се вземат предвид както ползите, така и рисковете, и това включва както рисковете, ако някой получи лекарството, така и рисковете, ако не го получи.