Политика за защита на лични данни

АстраЗенека [Ние, За нас, Нашата] се отнасяме с изключителна сериозност към поверителността и сигурността на Вашите лични данни. Настоящата Политика за защита на лични данни описва какви Ваши лични данни може да събираме и как може да ги използваме.

Възможно е да внасяме промени в настоящата Политика за защита на лични данни. Ето защо ви молим периодично да проверявате тази Политика, за да сте сигурни, че сте запознати с актуалната й версия. Ние ще Ви уведомяваме за всички промени, ако подобно уведомяване е нормативно изискуемо от нас.

 

Каква информация събираме и как я използваме?

За да се регистрирате за използване на този сайт или за да попълните онлайн формуляр (например за да получавате актуализации по имейл или когато искате да Ви изпращаме допълнителна информация), ние може да съберем за Вас лични данни, като например:

  • Име
  • Имейл адрес
  • Държава на местопребиваване
  • Професия (например, дали сте здравен професионалист, който търси информация за нашите продукти)

Тази информация използваме за администриране на сайта, за да Ви абонираме за заявените от Вас услуги и за да отговаряме на всички Ваши въпроси или искания за информация.

В някои случаи може да получим Ваши чувствителни лични данни, например, ако доброволно предоставите информация за Вашето физическо или психическо здраве като част от поискана информация. Като ни предоставяте Вашите чувствителни лични данни, Вие се съгласявате да обработваме тези данни за целите, посочени в настоящата Политика, или във всяко друго известие за събиране на лични данни, което Ви предоставяме.

 

Бисквитки

Ние може също да събираме информация за това как използвате уеб сайта с помощта на бисквитки (и други подобни технологии), като част от усилията ни да подобряваме съдържанието и функционалността на сайта. За повече информация относно използването на бисквитки, моля вижте нашето „Уведомление за използване на бисквитки”, което е достъпно чрез линка в долната част на страницата на този сайт.

 

Обобщена информация

Ние използваме обобщена информация, в която не се идентифицират отделните лица, за да  наблюдаваме тенденциите в трафика на потребителите на този сайт и интереса към конкретни страници, както и общо за използването на сайта, което да ни помогне да подобрим дизайна и оформлението на съдържанието.

 

Кой ще има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на компаниите от групата на АстраЗенека. В някои случаи може да ангажираме други компании и физически лица, които да изпълняват тези функции от наше име, например да осигуряват техническа поддържка на системи, които съхраняват Вашите лични данни. Те може да се нуждаят от достъп до Вашите лични данни, за да изпълняват функциите си, но няма да използват Вашите лични данни за други цели.

Ние също можем да разкриваме лични данни в изпълнение на наши правни или регулаторни задължения, в отговор на незадължително искане за предоставяне на информация, отправено от правителствен или държавен орган, или като част от разследване на незаконна дейност.

 

Международен трансфер

Вашите лични данни може да бъдат прехвърляни извън Вашата държава на произход, включително в страни или юрисдикции, които не осигуряват същото ниво на защита на данните. Независимо в коя страна се трансферират/съхраняват Вашите лични данни, те ще бъдат защитени в съответствие с нашите правила за поверителност и сигурност, както е описано по-долу.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние сме въвели подходящи политики за поверителност и сигурност, които са предназначени да гарантират, доколкото това е разумно възможно, сигурността и непокътнатостта/целостта на цялата наша информация, включително и на Вашите лични данни.

Повече информация за това как АстраЗенека изпълнява своите задължения за запазване на поверителността на личните данни можете да намерите в Our Global Data Privacy Policy/Глобална политика на АстраЗенека за поверителност на личните данни (моля кликнете тук), която е достъпна в раздела за политиките на www.astrazeneca.com.

 

Достъп и корекции

Ако ние обработваме Ваши лични данни, то в съответствие със законодателството за защита на личните данни, Вие може да имате право да поискате достъп до Вашите лични данни (за което ние може да начислим незначителна такса), за да коригирате неточности или да ги заличите.

Ако се съгласим с Вас, че информацията е невярна, или че обработването на Вашите данни трябва да бъде преустановено, то ние ще заличим или ще коригираме информацията. Ако не се съгласим, че информацията е невярна, ние все пак ще отбележим факта, че според Вас информацията е невярна.

Ако поискате да получите достъп до, да коригирате или да заличите Вашите личните данни, които съхраняваме, моля свържете се с infomaster@astrazeneca.com, като посочите URL/адреса на този сайт.

Ако имате някакви общи въпроси, отнасящи се до защитата на личните данни в АстраЗенека, моля свържете се с privacy@astrazeneca.com , цитирайки URL/адреса на този сайт.

 

Отказ от по-нататъшни комуникации с нас

Ако сте избрали да получавате информация за нашите продукти или услуги, или за продуктите и услугите на други компании от групата на АстраЗенека и искате да спрете да получавате такава информация, то можете да го направите чрез изпращане на имейл до infomaster@astrazeneca.com. Във всеки такъв имейл Вие трябва ясно да посочите: Вашето име, потребителско име (ако има такова), данни за регистрацията (ако има такива) и името на настоящия сайт.

 

Друга информация

Трябва да имате предвид, че ако в някакъв момент нашият бизнес (или част от него) бъде продаден или прехвърлен, информационният масив, с който разполагаме, може да стане част от прехвърлените активи, като въпреки всичко ще продължи да се използва само в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Обвързващи корпоративни правила на АстраЗенека

В някои страни АстраЗенека е гарантирала спазването на известна част от своите правни задължения по отношение на  Вашите лични данни чрез създаване на набор от Обвързващи корпоративни правила. В тези Обвързващи корпоративни правила са описани ангажиментите на АстраЗенека по отношение на защита на личните данни, които са предмет на международен трансфер на данни от дружества от групата на АстраЗенека, установени в Европейското икономическо пространство (и страни с подобни ограничения върху използването на лични данни).

Обвързващите корпоративни правила на АстраЗенека са одобрени от редица национални регулатори в областта на личните данни, и в страните, в които се прилагат, изискват от АстраЗенека: (I) да използва личните данни само за определените цели; (II) да предприема стъпки, с които да гарантира, че се поддържа точността и актуалността на съхраняваните от нея лични данни; и (III) да предприема подходящи мерки срещу рискове от неправомерно използване и случайна загуба или унищожаване, или увреждане на личните данни. Можете да научите повече за тези ангажименти в Глобалната политика на АстраЗенека по отношение на личните данни (моля кликнете тук), които са задължителни за всички служители АстраЗенека. Обвързващите корпоративни правила, както и всички права, произтичащи от тях, не се прилагат за лични данни с произход от САЩ.

В случаите, когато Вашите лични данни се прехвърлят по силата на гореописаните  обстоятелствата, Вие имате правото, в съответствие с Обвързващите корпоративни правила, да се уверите, че ние правим следното:

  • Прозрачност: Ние ще Ви предоставим информация за това как се обработват Вашите лични данни, доколкото е необходимо, за да гарантираме, че ги обработваме справедливо. Част от тази информация е посочена по-горе.
  • Достъп: Както е описано по-горе в раздел „Достъп и корекции”, Вие може да поискате от АстраЗенека достъп до Вашите лични данни, които АстраЗенека съхранява, и АстраЗенека ще предприеме стъпки, за да Ви предостави достъп до личните данни, които сте поискали, въпреки че АстраЗенека може да не е в състояние да Ви осигури цялата поискана информация.
  • Корекция и заличаване: Както е описано по-горе в раздела „Достъп и корекции”, Вие може писмено да поискате от АстраЗенека да коригира, промени, заличи или прекрати използването на личните данни, които АстраЗенека притежава за вас, в случаите когато тези лични данни са неточни или се използват в нарушение на обвързващите корпоративни правила. С изключение на някои обстоятелства и съгласно действащото законодателство, АстраЗенека ще се съобрази с това искане.
  • Право на възражение: Както е описано по-горе в раздела „Достъп и корекции”, ако са налице неопровержими и закономерни основания, Вие може да възразите срещу събирането, съхраняването или използването от страна на АстраЗенека на Вашите лични данни. Вие също така може да възразите срещу използването на личните данни за маркетингови цели, използвайки процеса, описан по-горе в раздела „Отказ от по-нататъшна комуникация с нас”; и
  • Автоматизирана обработка: Когато обработваме информация за Вас абсолютно автоматизирано (което е много малко вероятно), и това може да има съществено въздействие върху Вас, ние ще Ви дадем възможност да обсъдите резултата от тази обработка, преди да вземете това решение (с изключение до степента, която е  разрешена съгласно приложимото законодателство).

В зависимост от Вашия случай и Вашето местонахождение, Вие може да приложите Вашите права по отношение на личните данни чрез позоваване/по силата на Обвързващите корпоративни правила, с помощта на някой от регулаторните органи, които са одобрили Обвързващите корпоративни правила или чрез британски съд или съдебен орган в обхвата на Вашата юрисдикция. Вие също така имате право да получите копие от Обвързващите корпоративни правила, при поискване, за да се запознаете с механизма, чрез който гарантираме, че защитаваме Вашата информация и Ви предоставяме изпълними права. В копието от Обвързващите корпоративни правила, което ще Ви предоставим, може да редактираме части, съдържащи чувствителна  търговска информация.

Като част от споразумението за обвързващите корпоративни правила, ние също сме приели, че в случаите когато твърдите, че сме засегнали Вашите права, на наша страна ще лежи отговорността да докажем, че сме спазили Обвързващите корпоративни правила. Преди да упражните тези свои права, ние Ви молим да се свържете с нас, както е описано по-долу в раздела „Как да се свържете с нас”, за да можем да разгледаме Вашия случай.

 

Как да се свържете с нас

Ако искате да научите повече за Обвързващите корпоративни правила и съответните Вашите права съгласно тях, или ако имате възражения относно начина, по който АстраЗенека обработва Вашите лични данни, можете да споделите Вашето съмнение или притеснение по този повод на www.AZethics.com, който е част от процеса на управление  на жалбите на АстраЗенека.

Също така, можете да задете въпрос или да споделите Вашите притеснения и като се обърнете към Global Privacy Office на адрес: 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom или на privacy@astrazeneca.com.